บริษัท อมรมาศ จำกัด

บริษัท อมรมาศ จำกัด ตั้งอยู่บริเวณถนนเอกมัย ซึ่งแยกจากถนนสุขุมวิท ใจกลางกรุงเทพมหานคร อาคารสูง 5 ชั้นของบริษัทฯ มีพื้นที่ทำงานรวมประมาณ 500 ตารางเมตร

บริษัทฯ ดำเนินงานทางด้านการออกแบบ ผลิต และให้บริการงานทางด้านอุปกรณ์วิศวกรรมและมีประสบการณ์กว่า 35 ปีในอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทางทหาร

ผลิตภัณฑ์

AM Target System

ระบบเป้าอัตโนมัติสำหรับการฝึกยิงด้วยกระสุนจริง รองรับการใช้งานกับอาวุธและกระสุนได้หลากหลาย เช่นปืนเล็กสั้น ปืนเล็กยาว ปืนกล และปืนพก การควบคุมทำด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้ยกแผ่นเป้าขึ้นลงหรือเลื่อนไปตามจังหวะที่กำหนดในโปรแกรมการฝึก ตัวเป้าล้มลุกยังสามารถตั้งให้ทำงานอัตโนมัติโดยอิสระได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

DOTTS-10

เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงสำหรับฝึกการใช้อาวุธทหารราบตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง ผู้รับการฝึกจะยิงอาวุธจริงที่มีการดัดแปลงให้ยิงแสงเลเซอร์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแทนการยิงกระสุนจริงไปยังเป้าหมายแบบต่างๆ บนจอภาพ โดยมีแรงสะท้อนถอยหลังเช่นอาวุธจริง ผลการยิงจะแสดงให้ทราบในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับแก้การยิงได้ในทันที รวมทั้งยังบันทึกเพื่อรายงานผลหลังการฝึก

อ่านเพิ่มเติม

FOCUSS-2

เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงสำหรับการฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า

  • ใช้งานง่าย
  • สามารถกำหนดตำแหน่งตรวจการณ์และเป้าหมายได้ตามต้องการ
  • จำลองสภาพภูมิอากาศได้หลากหลาย ทั้งระดับความสว่าง กลางวันและกลางคืน ทิศทางและความเร็วลม
  • จำลองการยิงปืนใหญ่และอาวุธ ค.ได้มากกว่า 20 หน่วยยิงในขณะเดียวกันจากตำแหน่งและทิศทางต่างๆ พร้อมจำลองภาพและเสียงเสมือนจริง
  • สามารถบันทึกการยิงอาวุธขณะฝึก และนำมาเล่นกลับภายหลังเพื่อการวิเคราะห์ประเมินผล
  • แสดงภาพได้ทั้งภาพภูมิประเทศจริงและภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ (CGI)
  • สร้างและกำหนดรูปแบบของทั้งฉาก เป้าหมาย และสถานการณ์ได้ตามต้องการ
อ่านเพิ่มเติม