• เป็นแผ่นพลาสติกชนิดพิเศษขึ้นรูป ใช้ติดตั้งกับกลไกยกแผ่นเป้า
  • ทำด้วยวัสดุอย่างดี ไม่แตกเมื่อถูกกระสุนแต่รูกระสุนจะยุบเล็กลง สามารถรับกระสุนได้จำนวนมาก น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง คงรูปได้ไม่อ่อนหักเมื่อถูกลมหรือความร้อนจากแสงแดด
  • มีสองขนาด
    • รุ่น F11 แผ่นยาว ขนาดประมาณ 130cm x 44cm หนักประมาณ 1.5kg (52” x 17”, 3.3 lbs.)
    • รุ่น F12 แผ่นสั้น ขนาดประมาณ 73cm x 45cm หนักประมาณ 0.8kg (29” x 18”, 1.8 lbs.)
  • รับออกแบบและผลิตตามขนาดที่ต้องการ