ระบบเป้าอัตโนมัติสำหรับการฝึกยิงด้วยกระสุนจริง รองรับการใช้งานกับอาวุธและกระสุนได้หลากหลาย เช่นปืนเล็กสั้น ปืนเล็กยาว ปืนกล และปืนพก การควบคุมทำด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้ยกแผ่นเป้าขึ้นลงหรือเลื่อนไปตามจังหวะที่กำหนดในโปรแกรมการฝึก ตัวเป้าล้มลุกยังสามารถตั้งให้ทำงานอัตโนมัติโดยอิสระได้ด้วย

ระบบเป้าประกอบด้วยส่วนสำคัญ 6 ส่วน

AM-20 เป้าล้มลุก

AM-40 เป้าเคลื่อนที่

AM-80 เป้าพลิก

AM-100 เครื่องควบคุมเป้า

แผ่นเป้าพลาสติก

ปัจจุบันระบบเป้าอัตโนมัติ-แอมมีใช้ในกองทัพไทยและประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ