• เป็นแท่นเลื่อนบนรางคู่ที่ทำด้วยท่อสเตนเลส ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หมุนลวดดึงและระบบรอก เบรคด้วยเบรคไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อวิ่งสุดราง
  • มีที่ให้วางเป้าล้มลุก AM-20 หรือเป็นเพียงแขนจับแผ่นเป้า
  • เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เลือกได้สองค่า
  • ควบคุมการเคลื่อนที่และทิศทางหรือหยุดด้วยเครื่องควบคุม ผ่านทางสายสัญญาณ
  • ทำงานด้วยไฟฟ้า 220V
  • ขนาดแท่นเลื่อนโดยประมาณ 73cm x 120cm x 15cm (29” x 48” x 6”) (WxLxH)
  • รางกว้างประมาณ 65cm (26”), ยาว 18m (60’) หรือตามความต้องการ
  • ขนาดเครื่องควบคุมประมาณ 75cm x 80cm x 60cm (30” x 32” x 24”) (WxLxH)