• เป็นเครื่องควบคุมการทำงานของเป้าทั้งหมดให้ทำงานตามโปรแกรมควบคุมที่เลือกไว้
  • จอภาพ LCD แบบสัมผัส เลือกเมนูการใช้งานได้ง่ายโดยกดที่จอภาพ
  • เป็นเครื่องกระเป๋าหิ้ว เคลื่อนย้ายได้สะดวก
  • ควบคุมการทำงานของเป้าผ่านทางสายสัญญาณที่ระยะไกลได้กว่า 1000 เมตร (3300’)
  • เครื่องควบคุมหนึ่งเครื่องสามารถควบคุมเป้าได้กว่า 100 เป้า และได้เป็นพันเป้าเมื่อใช้เครื่องทวนสัญญาณ (อุปกรณ์เสริม)
  • เขียนและเก็บโปรแกรมควบคุมเป้าได้ถึง 250 โปรแกรม , ทำโปรแกรมควบคุมเป้าได้ถึง 8 โปรแกรมพร้อมกัน
  • รองรับโปรแกรมการฝึกและทดสอบตามกติกาของ AARM ได้ทุกรายการ
  • ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 24V ภายใน หรือไฟฟ้า 220V AC จากภายนอก พร้อมเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ในตัว
  • ขนาดโดยประมาณ 28cm x 38cm x 22cm (11” x 15” x 9”) (WxDxH) น้ำหนัก 12 kg (26 lbs.)